×

מס בקשות

{{countSupports| number:0}}

מס נתמכים

{{countPerson| number:0}}

מס ילדים

{{nmChildren| number:0}}

מס ערי חלוקה

{{nmCity| number:0}}

סכום בדולר לתקופה

{{sumDollarTransfer| currency}}

סכום בשקל לתקופה

{{sumShekelTransfe| currency:"₪"}}

עבור תאריך

עבור פרויקטים

סכומים בדולר
סכומים בשקל